15. MLADI KLARINETSKI VIRTUOZ

4 Mladi klarinetski virtuoz

Mladi klarinetski virtuoz, I-IV, 20 originalnih kompozicija od R. Lazića i V. Peričića za klarinet i klavir, za srednji stupanj (5.-8. godina nastave).

Zahtevniji komadi raznih žanrova, među njima npr. tema s varijacijama, končertino, tri sonatine, ronda, programski komadi, fugeta itd.

Naslovi srpsk., franc. i engl.

Obim: I 44 (+12), II 44 (+12), III 48 (+15), IV 48 (+16), str.

Autorsko izdanje, 1997/98.

Dve kompozicije: Introdukcija, tema i varijacije i Končertino su štampane i posebno.

Advertisements

Mladi klarinetski virtuoz I

1

Mladi klarinetski virtuoz predstavlja organski nastavak analogne zbirke Raspevani klarinet od istog autora, Radivoja Lazića.

Dok su četiri sveske Raspevanog klarineta bile koncipirane kao dopuna autorovoj školi Učim klarinet za I-IV razred osnovne muzičke škole, kompozicije iz četiri sveske Mladog klarinetskog virtuoza namenjene su učenicima I-IV razreda srednje muzičke škole, a razume se da se mogu koristiti i na višem stupnju nastave.

Sređene po progresivnoj težini, one nisu samo nastavno gradivo već i izbor komada za koncertantne nastupe.

Za komade označene inicijalima R. L. klarinetsku deonicu je komponovao Radivoj Lazić, a klavirsku deonicu izradio Vlastimir Peričić; sa V. P. obeleženi su komadi od Vlastimira Peričića.

U spomen moga oca Lazara – mog prvog učitelja

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić: BALADA za klarinet i klavir

Snimak sa koncerta: AUTORSKO VEČE RADIVOJA LAZIĆA I VLASTIMIRA PERIČIĆA, 10. novembar, 2014, KGBL Ljubljana. Lara Hace – klarinet, klasa profesora Dušana Sodje, Katalin Peter Krivokapič – klavir.

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić: HUMORESKA za klarinet i klavir

 Snimak sa koncerta: AUTORSKO VEČE RADIVOJA LAZIĆA I VLASTIMIRA PERIČIĆA, 10. novembar, 2014, KGBL Ljubljana. Andraž Jagodic – klarinet, klasa profesora Andreja Zupana, Andreja Markun – klavir.

Vlastimir Peričić: SARABANDA E FUGHETTA za klarinet i klavir (Posveta Bahu)

Snimak sa koncerta: AUTORSKO VEČE RADIVOJA LAZIĆA I VLASTIMIRA PERIČIĆA, 10. novembar, 2014, KGBL Ljubljana. Maja Pungerčar – klarinet, klasa profesora Andreja Zupana, Andreja Markun – klavir.

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić: INTRODUZIONE E RONDO za klarinet i klavir.

Snimak sa koncerta: AUTORSKO VEČE RADIVOJA LAZIĆA I VLASTIMIRA PERIČIĆA, 10. novembar, 2014, KGBL Ljubljana. Luka Gantar – klarinet, klasa profesora Andreja Zupana, Andreja Markun – klavir.

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić: HUMORESKA za klarinet i klavir

Pripreme za buduća takmičenja: Andrija Jašarević učenik II razreda OMŠ Vladimir Đorđević u Aleksincu, klasa prof. Dragan Živković.