14. ŠKOLA ZA KLARINET

Radivoj Lazić: Učim klarinet I-IV

Učim klarinet, škola za osnovni nivo, u 4 sveske (za 1.-4. godinu nastave). Rađena je po najnovijim pedagoškim metodama za brzo i kvalitetno učenje klarineta, poštujući i dosledno sprovodeći principe postupnosti i kontinuiteta u savladavanju gradiva. Svaka sveska sadrži:

– vežbe odnosno etide,
– nekoliko dueta za dva klarineta,
– završni komad s klavirskom pratnjom (event. predlog za ispitni program),
– crteže grifova za svaki novi ton,
– teorijska objašnjenja (notno pismo, vrste taktova, lestvice, ukrasi itd.),
– kratke podatke o kompozitorima koji su pisali za klarinet (sa portretima),
– uvodne tekstove (u svakoj svesci drugačije): informacije o postanku, konstrukciji i vrstama klarineta, tabele grifova, korisne savete učenicima (tehnika disanja i prstiju, držanje tela, trajanje i raspodela vremena za vežbanje, korišćenje metronoma, probe s klavirom, ponašanje na javnom nastupu, kratki pregled muzičkih stilova, klarinetista kao izvođač i nastavnik, itd. itd.).

Obim svezaka: I 58 str. (+4 str. klarinetske deonice za duete i završni komad), II 53 (+ 8), III 57 (+8), IV 58 (+7). Tekstovi su na srpskom jeziku.

Sve 4 sveske je 1997/98. izdao Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, i uvrštene su u zvanični nastavni program.

Advertisements

Učim klarinet II

R. Lazić - Učim klarinet II

Učim klarinet II

Učim klarinet II je nastavak škole Učim klarinet I. Ona je korak dalje u odnosu na njenih 5 programskih elemenata (etide, osnovni pojmovi teorije muzike, grafički prikazi i grif-tabele novih tonova, vežbe za dva klarineta, fotografije kompozitora koji su pisali za klarinet, sa kratkom biografijom). Na kraju udžbenika nalazi se kompozicija koju možete koristiti za nastup ili završni ispit.

Učim klarinet II daje odgovor na pitanja: kako naučiti sviranje klarineta brzo, lako i temeljno.

Sve vežbe su, uglavnom, napisane u formi male pesme bez pratnje klavira. Njihovim uvežbavanjem učenik se priprema da lako savlada jednostavniju kompoziciju. U svakoj od njih dati su određeni tehnički zahtevi koji učeniku, ako ih savlada, omogućuju da napreduje.

U prethodnoj svesci škole obra|en je opseg klarineta od malog e do g2. U ovoj, opseg je proširen naviše do c3. U obe sveske škole se postupno, bez žurbe i temeljno, savladavaju viši tonovi, često za početnika teški i kritični.
Učenicima i njihovim nastavnicima želim da postignu lepe rezultate u savladavanju obimne materije, što je i osnovni razlog postojanja škole Učim klarinet I-IV.

U želji da zatvorim celovit krug neophodne literature za razvoj mladog klarinetiste, napisao sam i Vežbe skala za sve četiri godine, kao i prateće male komade Raspevani klarinet I-IV, Vedri dani u muzičkoj školi, Lake ansamble s klarinetom, kao i transkripcije Veliki majstori za klarinet I-VI.

Recenzentima – profesorima Vlastimiru Peričiću, Anti Grginu i Milošu Geriću zahvaljujem na korisnim savetima i primedbama. Takođe zahvaljujem i svojim vrednim učenicima, koji su mi bili svojevrsni saradnici u proveri gradiva u praksi.

Autor

Učim klarinet III

R. Lazić - Učim klarinet III

Učim klarinet III

Kao i u dvema prethodnim sveskama škole Učim klarinet, i u ovoj svesci ispoštovan je princip sistema-tičnosti i kontinuiteta.

Veći deo klarinetske literature uglavnom je napisan u tonalitetima do četiri predznaka. Svaki tonalitet, gledano sa izvođačko-tehničke strane instrumenta, ima svoje određene probleme. S obzirom na to da već treću godinu učite klarinet, sada se i zanatsko-tehnički problemi jasno fokusiraju i postepeno kroz date vežbe rešavaju. Iz ovih razloga, celokupna građa sveske Učim klarinet III zasniva se i ”provlači” kroz tonalitete počev od C-dura do E-dura (i njihovih paralela a-molla i cis-molla), kao i od F-dura do As-dura (i njihovih paralela d-molla i f-molla), uz dodatak hromatske skale.

Već obrađeni pojmovi se proširuju, dopunjuju i konkretizuju (posebno stakato, portato, odnosi stakato i legato sviranja i dr.).

Uvode se novi muzičko-teoretski pojmovi, kao na primer: alabreve takt, takt 12/8, notne skraćenice, već obrađeni D.C. pojam upotrebljen je u novim situacijama, metronomske oznake, dvostruka povisilica i snizilica i svi drugi neophodni elementi za razvoj mladog klarinetiste. Opseg instrumenta je proširen naviše novim tonovima do f3.

Svi pomenuti elementi se postepeno, neprestano i dosledno provlače kroz ovu svesku kako biste ih detaljno naučili i u sebe ih ”ugradili”.

Etide su sadržajnije i (iz pedagoških razloga) zasnovane na klasičarsko-romantičarskoj harmoniji. Za nekoliko od njih napisana je klavirska pratnja i dati su im programski naslovi, pa ih sa zadovoljstvom možete i koncertno izvoditi. Za ovo su specijalno urađene dve sveske pod naslovom Melodične etide s klavirom.

Lepotu druženja i zajedničkog sviranja daju vam klarinetski dueti, a lepotu sviranja utroje osetićete ako istim komadima dodate klavirsku pratnju koja je napisana u knjizi pod nazivom Laki klarinetski dueti.

Podaci o životu i delu velikana muzike i dalje će proširiti vaše znanje.

Iskreno se nadam da će vam trenuci vežbanja biti prijatni uz školu Učim klarinet III. Nemojte se obeshrabriti kada naiđete na poteškoće. One su neminovne. Jedan veliki i mudar čovek je rekao: ”Sreća je rezultat naših napora.” Ovo ćemo još bolje shvatiti ako iskreno volimo muziku i predivni i sve popularniji instrument-klarinet. ”Put od hiljadu milja počinje jednim korakom”; treba samo rešiti, hteti i započeti taj ”korak”, jer ”Svet pripada jakima”.

I ovom prilikom zahvaljujem recenzentima – profesorima Vlastimiru Peričiću, Anti Grginu i Milošu Geriću – na korisnim primedbama i pomoći.

Autor