AUTOROVA DELA

Svi moji komadi, raspoređeni su po zbirkama i klasifikovani su po stupnjevima težine i namene. Pomenimo ih:

Učim klarinet I-IV (početna škola za klarinet)
Raspevani klarinet I-IV, 50 lakih originalnih komada uz pratnju klavira (niži stupanj)
Laki klarinetski dueti I-II, 20 dueta za klarinet iz škole Učim klarinet, uz pratnju klavira (niži stupanj)
Vežbe skala, korespondira sveskama škole Učim klarinet (niži stupanj)
Vežbe skala (srednji nivo, AB)
Vedri dani u muzičkoj školi, 10 originalnih komada uz pratnju klavira (niži do srednji stupanj)
Melodične etide s klavirom I-II, izbor od 36 etida iz škole Učim klarinet, uz pratnju klavira, za učeničke javne nastupe (niži stupanj)
Veliki majstori za klarinet I-VI, transkripcije za klarinet i klavir, 65 poznatih komada iz svetske literature (niži do srednji stupanj)
Mladi klarinetski virtuoz I-IV, 20 originalnih kompozicija za klarinet i klavira (od srednjeg do profesionalnog nivoa)
Muziciramo sa orkestrom, aranžmani komada iz prethodnih zbirki za klarinet i mali orkestar (niži, srednji i profesionalni stupanj)
Romantični koncert u a-mollu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s