08. MELODIČNE ETIDE S KLAVIROM

Melodične etide s klavirom I-II

Melodične etide, I-II (izbor 36 etida iz škole Učim klarinet I-IV, s klavirskom pratnjom od V. Peričića; mogu poslužiti kao komadi za đačke nastupe).

Obim 44 (+12) str. po svesci. Naslovi srpsk., franc. i engl. Autorsko izdanje, predviđeno za 2017.

Melodične etide su izbor melodičnih etida iz Škole Učim klarinet autora Radivoja Lazića; Ovde etide dobijaju klavirsku pratnju koju je uradio Vlastimir Peričić, te se mogu koristiti kao osveženje u nastavnom procesu, kao priprema za kamernu muziku, ali i kao komadi za đačke nastupe.

Komadi iz I, II i III sveske škole mogu se naći u I svesci “Melodične etide“, dok etide iz IV sveske – u svesci “Melodične etide” broj II.

Ovim koncertnim etidama dodati su programski naslovi kako bi se stimulisala mašta učenika.

Advertisements

Melodične etide s klavirom II

Radivoj Lazić: Melodične etide s klavirom II

Melodične etide II

Melodične etide predstavljaju izbor etida iz početne škole Radivoja Lazića Učim klarinet, s tim što im je ovde dodata klavirska pratnja koju je izradio Vlastimir Peričić, te mogu poslužiti za osveženje nastave i kao priprema za kamerno muziciranje, pa i za učeničke javne nastupe.

Etide iz I, II i III sveske škole nalaze se u I svesci Melodičnih etida, a iz IV sveske škole Učim klarinet – u II svesci.

Dodati su im naslovi radi pobuđivanja učeničke mašte.

 

NEKOLIKO KOMADA IZ KNJIGE
MELODIČNE ETIDE S KLAVIROM II

 

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić

Introdukcija i Allegro

Gotovo sve etide koje sam pisao za školu Učim klarinet I-IV, pisao sam u formi male pesme. Treba znati da su etide koje imaju dinamičke i agogičke oznake posebno aranžirane od strane profesora Peričića i za nastupe, tj. sviranje uz klavirsku pratnju. Ovako uređene, objavljene su u posebnoj knjizi koja nosi naziv Melodične etide s klavirom (I-II). Na ovaj način mladi muzičari, kada ih navežbaju, imaju duplu korist:

1. napredovali su
2. ujedno su spremili jedan novi komad za svoje buduće nastupe.

Upravo je to slučaj i sa dole izvedenom etidom broj 44 iz moje škole za klarinet Učim klarinet IV. Vežbi broj 44 dodat je naziv Introdukcija i Allegro, koji joj daje karakter. Ona se može koristi i kao etida, a ako se bolje uvežba – i kao komad za nastupe. Introdukcija i Allegro se nalazi u mojoj knjizi Melodične etide s klavirom II.

Milica Jovanović, klarinet (IV razred OMŠ, klasa profesora Radivoja Lazića), klavirska pratnja: Jelena Cvetković, profesor. Snimljeno 2009. godine.