15. MLADI KLARINETSKI VIRTUOZ

4 Mladi klarinetski virtuoz

Mladi klarinetski virtuoz, I-IV, 20 originalnih kompozicija od R. Lazića i V. Peričića za klarinet i klavir, za srednji stupanj (5.-8. godina nastave).

Zahtevniji komadi raznih žanrova, među njima npr. tema s varijacijama, končertino, tri sonatine, ronda, programski komadi, fugeta itd.

Naslovi srpsk., franc. i engl.

Obim: I 44 (+12), II 44 (+12), III 48 (+15), IV 48 (+16), str.

Autorsko izdanje, 1997/98.

Dve kompozicije: Introdukcija, tema i varijacije i Končertino su štampane i posebno.

Advertisements

Mladi klarinetski virtuoz I

1

Mladi klarinetski virtuoz predstavlja organski nastavak analogne zbirke Raspevani klarinet od istog autora, Radivoja Lazića.

Dok su četiri sveske Raspevanog klarineta bile koncipirane kao dopuna autorovoj školi Učim klarinet za I-IV razred osnovne muzičke škole, kompozicije iz četiri sveske Mladog klarinetskog virtuoza namenjene su učenicima I-IV razreda srednje muzičke škole, a razume se da se mogu koristiti i na višem stupnju nastave.

Sređene po progresivnoj težini, one nisu samo nastavno gradivo već i izbor komada za koncertantne nastupe.

Za komade označene inicijalima R. L. klarinetsku deonicu je komponovao Radivoj Lazić, a klavirsku deonicu izradio Vlastimir Peričić; sa V. P. obeleženi su komadi od Vlastimira Peričića.

U spomen moga oca Lazara – mog prvog učitelja

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić: BALADA za klarinet i klavir

Snimak sa koncerta: AUTORSKO VEČE RADIVOJA LAZIĆA I VLASTIMIRA PERIČIĆA, 10. novembar, 2014, KGBL Ljubljana. Lara Hace – klarinet, klasa profesora Dušana Sodje, Katalin Peter Krivokapič – klavir.

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić: HUMORESKA za klarinet i klavir

 Snimak sa koncerta: AUTORSKO VEČE RADIVOJA LAZIĆA I VLASTIMIRA PERIČIĆA, 10. novembar, 2014, KGBL Ljubljana. Andraž Jagodic – klarinet, klasa profesora Andreja Zupana, Andreja Markun – klavir.

Vlastimir Peričić: SARABANDA E FUGHETTA za klarinet i klavir (Posveta Bahu)

Snimak sa koncerta: AUTORSKO VEČE RADIVOJA LAZIĆA I VLASTIMIRA PERIČIĆA, 10. novembar, 2014, KGBL Ljubljana. Maja Pungerčar – klarinet, klasa profesora Andreja Zupana, Andreja Markun – klavir.

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić: INTRODUZIONE E RONDO za klarinet i klavir.

Snimak sa koncerta: AUTORSKO VEČE RADIVOJA LAZIĆA I VLASTIMIRA PERIČIĆA, 10. novembar, 2014, KGBL Ljubljana. Luka Gantar – klarinet, klasa profesora Andreja Zupana, Andreja Markun – klavir.

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić: HUMORESKA za klarinet i klavir

Pripreme za buduća takmičenja: Andrija Jašarević učenik II razreda OMŠ Vladimir Đorđević u Aleksincu, klasa prof. Dragan Živković.

01. RASPEVANI KLARINET

4 Raspevana klarinetaRaspevani klarinet, 50 originalnih komada (s klavirskom pratnjom od V. Peričića), u 4 sveske, progresivno raspoređenih — u saglasnosti sa I–IV sveskom škole Učim klarinet.

Obim: I 38 str. (+11 str. klar. deonice), II 40 (+15), III 38 (+15), IV 38 (+12). Naslovi komada na srpsk., franc. i engl.

Sve 4 sveske je 1997/98. izdao Zavod za udžbenike i nastavna sredstva i uvrštene su u zvanični nastavni program.

Raspevani klarinet I

R. Lazić – V. Peričić: Raspevani klarinet I

Raspevani klarinet I

Raspevani klarinet je zbirka kompozicija namenjenih učenicima klarineta nže muzičke škole. Podeljena je u četiri sveske, prilagođene učenicima od I do IV razreda. To, međutim, ne znači da se pojedini komadi ne mogu koristiti i za mlađi ili stariji razred.
Na osnovu svog devetnaestogodišnjeg iskustva u klarinetskoj pedagogiji, autor je shvatio da je potrebno da učenici od najranijeg uzrasta što više nastupaju javno. S obzirom na to da je klarinetska literatura za ovaj uzrast prilično siromašna, to je i bio razlog za nastanak ove zbirke.
Kompozitor klarinetske deonice je sam autor, Radivoj Lazić, a klavirskog parta – Vlastimir Peričić, izuzev komada kod kojih je posebno naznačeno ime autora cele kompozicije.

Autorova namera je da svojim izdanjima: početna škola za klarinet Učim klarinet I-IV, Vežbe skala, zbirke Raspevani klarinet I-IV, Vedri dani u muzičkoj školi, Melodične etide s klavirom I-II i Laki klarinetski dueti I-II, kao i transkripcije Veliki majstori za klarinet I-VI – pruži kompletan materijal potreban nastavi klarineta u nižoj muzičkoj školi.
Kao nastavak, za srednju muzičku školu, objavljene su zbirke komada Mladi klarinetski virtuoz I-IV.

Autor

 

NEKOLIKO KOMADA IZ KNJIGE
RASPEVANI KLARINET I

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić

Seta i Priča sa Divljeg zapada

Miloš Zeljković, laureat na Republičkom takmičenju mladih klarinetista Srbije 2013, klasa profesora Radivoja Lazića, MŠ “Kosta Manojlović“, Zemun. Klavirska pratnja Jelena Cvetković, profesor.

———————————————-

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić

Listajući stari spomenar

Ovaj mali valcer (3/4 takt) vrlo je omiljen kod učenika i profesora, te se često može čuti na koncertima malih klarinetista.

Možete ga naći u mojoj knjizi za I razred osnovne muzičke škole Raspevani klarinet I, koja je prateća sveska udžbenika Učim klarinet I.

Koncert OMS Vrbas, Katarina – klarinet

———————————————-

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić

Minijaturni valcer

Minijaturni Valcer je često izvođena kompozicija na našim prostorima od strane malih klarinetista. Mnogo puta, bila je obavezna kompozicija na takmičenjima klarinetista u kategoriji za najmlađi uzrast (Republičko takmičenje i …).

Komad Minijaturni valcer možete naći u zbirci komada za klarinet i klavir autora Radivoja Lazića i Vlastimira PeričićaRaspevani klarinet I.

Mario Andrijević – klarinet, klasa: Miloš Kostić, profesor.

————————————————

 

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić

Minijaturni valcer

Katarina – klarinet, laureat Femusa (pretkategorija)

————————————————

 

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić

Minijaturni valcer

Tamara Stefanović (klarinet) i Sofija Živić (klavir), učenice Muzičke škole ,,Petar Stojanovic” u Ubu sviraju Mali valcer, 2013.

————————————————

 

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić

Minijaturni valcer

Obavezni komad na Republičkom takmičenju mladih klarinetista Srbije, 11-12. april 2013, Beograd, MŠ “Dr Vojislav Vučković”
Aljoša Jovanović
– klarinet (klasa prof. Aleksandra Antonijevića), Nikola Zdravković – klavir. OMŠ ,,Kosta Manojlović”, Zemun.

————————————————

 .

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić

Minijaturni valcer

Obavezni komad na Republičkom takmičenju mladih klarinetista Srbije, 11-12. april 2013, Beograd, MŠ “Dr Vojislav Vučković”
Judit Kolesar
– klarinet (klasa prof. Nandora Kolesara), Jelena Bogović – klavir. OMŠ ,,Stevan Hristić”, Apatin.

————————————————

 .

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić

Minijaturni valcer

Obavezni komad na Republičkom takmičenju mladih klarinetista Srbije, 11-12. april 2013, Beograd, MŠ “Dr Vojislav Vučković”
Luka Marić
– klarinet (klasa prof. Dušana Savkovića), Ivana Smolčić – klavir. OMŠ ,,Davorin Jenko”, Beograd.

————————————————

 .

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić

Minijaturni valcer

Obavezni komad na Republičkom takmičenju mladih klarinetista Srbije, 11-12. april 2013, Beograd, MŠ “Dr Vojislav Vučković”
Mihailo Tomić
– klarinet (klasa prof. Gorana Pantića), Božo Banović – klavir. OMŠ ,,Vuk Karadžić”, Loznica.

————————————————

 .

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić

Minijaturni valcer

Obavezni komad na Republičkom takmičenju mladih klarinetista Srbije, 11-12. april 2013, Beograd, MŠ “Dr Vojislav Vučković”
Božidar Blagojević
– klarinet (klasa prof. Darka Davidovića), Sara Ćaćić – klavir. ŠPOMO “Josip Slavenski”, Novi Sad.

————————————————

 .

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić

Minijaturni valcer

Obavezni komad na Republičkom takmičenju mladih klarinetista Srbije, 11-12. april 2013, Beograd, MŠ “Dr Vojislav Vučković”
Marko Vranić
– klarinet (klasa prof. Darka Davidovića), Sara Ćaćić – klavir. ŠPOMO “Josip Slavenski”, Novi Sad.

————————————————

 .

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić

Minijaturni valcer

Obavezni komad na Republičkom takmičenju mladih klarinetista Srbije, 11-12. april 2013, Beograd, MŠ “Dr Vojislav Vučković”
Dušan Đuričić
– klarinet (klasa prof. Dalibora Lukina), Nina Ivanović – klavir. MŠ “Petar Krančević”, Sr. Mitrovica.

————————————————

 .

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić

Minijaturni valcer

TAKMIČENJE DRVENIH DUVAČA – POŽAREVAC, 19.04.2012.
Slaven Balać – klarinet 1.mesto/bambi kategorija (klasa prof. Slobodana Balaća), Mirjana Balać – klavir

————————————————

 .

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić

Minijaturni valcer

MŠ “Vatroslav Lisinski” – Drugi javni čas, 24.04.2013.
Nikola Zivlak – klarinet

————————————————

 .

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić

Minijaturni valcer

MS “Vatroslav Lisinski” – Javni čas u muzičkoj školi
14. 11. 2012. Nikola – klarinet

————————————————

 .

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić

Minijaturni valcer

Interni čas u Galeriji Centra za kulturu u Aleksincu. Andreja Jašarević II razred OMŠ – klarinet (klasa prof. Dragana Živkovića)

————————————————

 .

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić

Minijaturni valcer

Nastasija Tintor – klarinet, OMŠ “Josif Marinkovic”, Vršac. Klasa prof. Adam Bou. Snimak sa takmicenja u OŠ” Petar Konjović”, Beograd.

————————————————

 .

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić

Minijaturni valcer

Luka Merei – klarinet, OMŠ “Petar Konjović”, Sombor. Klasa prof. Miloša Radovića,  Lea Porobić – klavir. Snimak sa republičkog takmičenja muzičkih škola Srbije održanog 25. 3. 2015. u Muzičkoj školi “Dr Vojislav Vučković” u Beogradu u pretkategoriji, I nagrada.

————————————————

 

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić

Povorka slonova

Tamara Basarić učenica prvog razreda klarineta Osnovne muzičke škole “Stevan Hristić” Apatin.

————————————————

 .

Radivoj Lazić

Laki komad

Azur Halilović – klarinet. Koncert Osnovne muzičke škole Tuzla, BKC, decembar 2014.

————————————————

 .

Radivoj Lazić

Laki komad

Nikolina Milojević učenica prvog razreda klarineta Osnovne muzičke škole “Kosta Manojlović” Zemun, klasa Antonijević Aleksandar, prof.

————————————————

.

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić

Menuet F-dur

Amor Kuloglija, Klasa: Senad Alić, prof. – Tuzla. Korepetitor: Slađana Dedić. Subotica, Femus festival umjetničke muzike internacionalnog karaktera ( 22. II 2014.), I bronzana nagrada.

————————————————

.

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić

Menuet F-dur

Amor Kuloglija, Klasa: Senad Alić, prof. – Tuzla. Korepetitor: Slađana Dedić. 11. takmićenje drvenih duvača Požarevac, 25 april 2014. godine, I nagrada.

————————————————

.

Radivoj Lazić

Laki komad

Andjelo Seva, prvi razred osnovne muzicke skole – Prijedor.