Muziciramo sa orkestrom I

R. Lazić - V. Peričić: Muziciramo sa orkestrom I

Muziciramo sa orkestrom I

Muziciramo sa orkestrom I izbor od progresivno sređenih komada iz zbirki Raspevani klarinet, Vedri dani u muzičkoj školi i Mladi klarinetski virtuoz, za klarinet i školski orkestar (gudački ili sa nekoliko dodatih duvača).

Aranžirao Vlastimir Peričić.

Za elementarni do profesionalnii nivo.

Zasad u rukopisu, autorsko izdanje predviđeno za 2017.

Advertisements