06. ŠKOLA ZA KLARINET

Radivoj Lazić: Učim klarinet I-IV

Učim klarinet, škola za osnovni nivo, u 4 sveske (za 1.-4. godinu nastave). Rađena je po najnovijim pedagoškim metodama za brzo i kvalitetno učenje klarineta, poštujući i dosledno sprovodeći principe postupnosti i kontinuiteta u savladavanju gradiva. Svaka sveska sadrži:

– vežbe odnosno etide,
– nekoliko dueta za dva klarineta,
– završni komad s klavirskom pratnjom (event. predlog za ispitni program),
– crteže grifova za svaki novi ton,
– teorijska objašnjenja (notno pismo, vrste taktova, lestvice, ukrasi itd.),
– kratke podatke o kompozitorima koji su pisali za klarinet (sa portretima),
– uvodne tekstove (u svakoj svesci drugačije): informacije o postanku, konstrukciji i vrstama klarineta, tabele grifova, korisne savete učenicima (tehnika disanja i prstiju, držanje tela, trajanje i raspodela vremena za vežbanje, korišćenje metronoma, probe s klavirom, ponašanje na javnom nastupu, kratki pregled muzičkih stilova, klarinetista kao izvođač i nastavnik, itd. itd.).

Obim svezaka: I 58 str. (+4 str. klarinetske deonice za duete i završni komad), II 53 (+ 8), III 57 (+8), IV 58 (+7). Tekstovi su na srpskom jeziku.

Sve 4 sveske je 1997/98. izdao Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, i uvrštene su u zvanični nastavni program.

Advertisements

Učim klarinet I

R. Lazić - Učim klarinet I

Učim klarinet I

Na početku bavljenja klarinetskom pedagogijom, 1978. godine, započeo sam pisanje početne škole za klarinet. Sva razmišljanja usmerio sam da nađem odgovor – kako naučiti sviranje na klarinetu brzo, lako i temeljno.

Škola Učim klarinet je dugo godina pisana, sažimana i prekrajana. Najveći pomagači na ovom putu bili su mi generacije učenika, moje brojne kolege i sami moji sinovi.

Za štampu je pripremljeno drugo, prerađeno izdanje moje škole Učim klarinet I.

Protekla četrnaestogodišnja pedagoška praksa, od prvog izdanja knjige, ukazala mi je na njene nedostatke. Cilj – predviđeni fond potrebnog znanja i veština koje učenik treba da stekne i usvoji ovom školom – i dalje je isti, samo su putevi do njega poboljšani, kraći, jednostavniji, postupniji, lepši i lakši.

Ako se ova škola temeljno savlada, rezultat će biti: lep i zdrav ton, dobra sinhronizacija prstiju i jezika i muzičko-teoretsko znanje. Za sve ovo, učeniku je dato dovoljno vremena i vežbi da nauči lako i opušteno sviranje, vodeći računa da mu vežbe ne dosade.

Etide su kratke, melodične i sistematski usmeravaju razvoj učenika, vodeći ga stalno u nova saznanja i otkrivanja tajni sviranja klarineta.

Školu prožimaju šest elemenata. Osnov čine vežbe (etide) i skale. U četvrtastom okviru dati su osnovni pojmovi iz teorije muzike. Grif svakog tona prikazan je grafički. Za razvijanje smisla za grupno muziciranje i dobru intonaciju, učeniku su na raspolaganju i vežbe za dva klarineta. Škola je ilustrovana slikama kompozitora koji su pisali za klarinet, sa podacima o njihovim najvažnijim delima za ovaj instrument. Na samom početku škole date su informacije i saveti učeniku za rad.

No, bez obzira na svoju iscrpnost, škola traži i živu reč nastavnika da uoči i ispravi nepravilnosti i dozira količinu etida, posebno prema svakom učeniku.
Za svaku godinu škole napisao sam i Vežbe skala, kao i prateće male komade Raspevani klarinet I – IV, Vedri dani u muzičkoj školi i Laki klarinetski dueti I – II, kao i transkripcije Veliki majstori za klarinet I – VI. Na ovaj način želeo sam da zatvorim celovit krug neophodne literature za potpun razvoj mladog klarinetiste.

Gradivo za svaku godinu je pisano za prosečno sposobnog učenika, dok nadareniji mogu preći i deo materijala predviđenog za višu godinu.

Svim korisnicima škole želim uspešan i dobar razvoj ”na putu do zvezda”.

Autor