02. MELODIČNE ETIDE S KLAVIROM

Melodične etide s klavirom I-II

Melodične etide, I-II (izbor 36 etida iz škole Učim klarinet I-IV, s klavirskom pratnjom od V. Peričića; mogu poslužiti kao komadi za đačke nastupe).

Obim 44 (+12) str. po svesci. Naslovi srpsk., franc. i engl. Autorsko izdanje, predviđeno za 2017.

Melodične etide su izbor melodičnih etida iz Škole Učim klarinet autora Radivoja Lazića; Ovde etide dobijaju klavirsku pratnju koju je uradio Vlastimir Peričić, te se mogu koristiti kao osveženje u nastavnom procesu, kao priprema za kamernu muziku, ali i kao komadi za đačke nastupe.

Komadi iz I, II i III sveske škole mogu se naći u I svesci “Melodične etide“, dok etide iz IV sveske – u svesci “Melodične etide” broj II.

Ovim koncertnim etidama dodati su programski naslovi kako bi se stimulisala mašta učenika.

Advertisements

Melodične etide s klavirom I

R. Lazić - V. Peričić: Melodične etide I

Melodične etide I

Melodične etide predstavljaju izbor etida iz početne škole Radivoja Lazića Učim klarinet, s tim što im je ovde dodata klavirska pratnja koju je izradio Vlastimir Peričić, te mogu poslužiti za osveženje nastave i kao priprema za kamerno muziciranje, pa i za učeničke javne nastupe.

 Etide iz I, II i III sveske škole Učim klarinet nalaze se u I svesci Melodičnih etida, a iz IV sveske škole – u II svesci.

Dodati su im naslovi radi pobuđivanja učeničke mašte.