Vlastimir Peričić

O ŠKOLI ZA KLARINET UČIM KLARINET I-IV

Udžbenik Učim klarinet I-IV čini organsku, zaokruženu celinu, objedinjenu jedinstvom koncepcije i postupnosću uzlazne linije zahteva…

Deo govora profesora Vlastimira Peričića, kompozitora, teoretičara muzike, muzičkog pisca i muzikologa sa promocije knjige Vedri dani u muzičkoj školi autora R. Lazića i V. Peričića. Kolarac 19. III 1996. godine.

Originalne autorove etide i dueti (ukupno njih 325) su melodične i privlačne po svom muzičkom sadržaju, te autor predviđa da u posebnim sveskama objavi izbor etida (iz sve 4 sveske udžbenika) s klavirskom pratnjom, a takođe i svi dueti s klavirskim partom. To će predstavljati pogodan materijal za uvođenje učenika u kamerno muziciranje a i za njihove interne i javne nastupe…

Profesor Vlastimir Peričić, kompozitor, teoretičar muzike, muzički pisac i muzikolog. Snimak sa promocije knjiga autora R. Lazića i V. Peričića. MŠ „Stanković“, Beograd, 13. 12. 1997. godine.

Škole su sistematične, racionalne i postupne u rasporedu i doziranju gradiva. Sveske odaju da su proizišle iz autorove dugogodišnje pedagoške prakse, te postavljaju solidan temelj za dalji studij instrumenta u srednjoj muzičkoj školi. Uveren sam da će udžbenik doživeti punu afirmaciju u nastavnoj praksi …

Beograd, 13. I 1998.

Vlastimir Peričić
red. prof. FMU u penz.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s