DOM VOJSKE SRBIJE, 10. 12. 2014.

e-pozivnica-klarinet1

RTV Beograd – Promocija koncerta

VEČE SA KLARINETOM

Delimičan snimak TV promocije koncerta VEČE SA KLARINETOMAutorsko veče kompozicija Vlastimira Peričića i Radivoja Lazića. Soloista na klarinetu: Aleksandar Stojanović (klasa prof. Ognjena Popovića), Jelena Cvetković – klavirska pratnja.

Intervju za RTB1 pred sam početak koncerta VEČE SA KLARINETOM.

10. 12. 2014, u 20:00, u prepunoj prekrasnoj svečanoj sali photobeogradskog Doma vojske (400 mesta) održan je sjajan koncert pod nazivom Veče sa klarinetom – autorsko veče Vlastimira Peričića i Radivoja Lazića, plod dugogodišnje saradnje dvojice muzičara. Solisti na klarinetu bili su prof. FMU u Beogradu Ognjen Popović i njegova tri studenta. Oni su izveli 9 mojih kompozicija za klarinet uz orkestarsku pratnju Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“. Dirigentska palica bila je poverena maestru Pavletu Medakoviću.

pdfPOGLEDAJ PROGRAMSKU KNJIŽICU VEČERNJEG KONCERTA:

 Kratak prikaz koncerta VEČE SA KLARINETOM Ministarstva Odbrane Vojske Srbije na Youtubu

Članak preuzet iz SERBIAN TELEVISION.COM

U DOMU VOJSKE U BEOGRADU
DRUŽENjE SA KLARINETOM

AUTORSKO VEČE VLASTIMIRA PERIČIĆA
I RADIVOJA LAZIĆA

U prepunoj svečanoj sali beogradskog Doma vojske 10. decembra ljubitelji umetničke muzike imali su prilike da prisustvuju sjajnom koncertu pod nazivom „Veče sa klarinetom – autorsko veče Vlastimira Peričića i Radivoja Lazića“.
Sam koncert predstavljao je plod dugogogodišnje saradnje dvojice vrsnih umetnika, u isto vreme on je bio prilika da se promoviše ozbiljna muzika.

publika-na-koncertu

Prepuna sala Doma Vojske Srbije na koncertu VEČE SA KLARINETOM.

Vlastimir Peričić je bio kompozitor, muzički teoretičar i pisac i muzikolog, dok je profesor Radivoj Lazić poznat kao vrstan klarinetista, pedagog i kompozitor.

Vinjeta 2Prvi koncert sličnog karaktera održan je pre mesec dana u Ljubljani na Konzervatorijumu za muziku i balet, kada su studenti KGBL, uz klavirsku sadanju izveli devet kompozicija Vlastimira Peričića i Radivoja Lazića.

Posle uvodnog govora, kojeg je održala, Mirjana Živković, kompozitor, muzički pedagog i teoretičar, Umetnički ansambl Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“, pod dirigentskom palicom, Pavla Medakovića, izveo je dela Radivoja Lazića i Vlastimira Peričića. Na programu su bila dela „Iz mog intimnog dnevnika“ („Iskovest“, „Osmeh kroz suze“), „Dva raspoloženja“ („Seta“, „Razdraganost“), „Dva karakterna komada“ („Romantična melodija“, „Koncertantni kapričo“), „Triptih mome ocu“ („Nostalgični valcer“, „Epitaf“, „Humoreska“), „Končertino u ge-molu“, „Introdukcija, tema, varijacije“, „Romantični koncert u a-molu“ („Allegro giusto“, „Andante sostenuto“, „Allegro giocoso“), kao i samostalnu numeru Vlastimira Peričića „Pesma i igra“.

Solisti su bili: Aleksandar Lazović, Jovana Lađević, Aleksandar Stojanović i Ognjen Popović.

ognjen-popovic

Solista na klarinetu Ognjen Popović i Ansambl Vojske Srbije, dirigent – Pavle Medaković.

Vlastimir Peričić (1927. – 2000.) je bio jedan od najvećih i najvažnijih teroretičara u srpskoj muzici, istaknuti muzikolog i autor izuzetnih univerzitetskih udžbednika i dopisni član Srpske akademije nauke i umetnosti. Peričićeva kompozitorska ostvarenja su se mahom kretala tragom hindemitovske provenijencije, dok na polju pisane muzike obuhvata širok spektar radova, od sažetih prikaza, preko teorijskih spisa do monografija i leksikona.

Radivoj Lazić (1953. g.) u saradnji sa Peričićem komponovao je veliki broj dela, a objavio je 22 knjige o muzici („Učim klarinet“, „Raspevani klarinet“, „Vedri dani u muzičkoj školi“ …). Svojim pedagoškim radom nastoji da unapredi obrazovanje mladih klarinetista, da im otkrije izražajne mogućnosti ovog instrumenta, kvalitet i lepotu njegovog tona. Lazić od 1978. g. radi u Muzičkoj školi „Kosta Manojlović“ u Zemunu, dobitnik je Pohvale za izuzetne pedagoške rezultate, koju mu je dodelio Savez društava muzičkih i baletskih pedagoga Srbije 1996. g.

lazic_i_medakovic_1

Kompozitor i klarinetista Radivoj Lazić (levo) i dirigent Pavle Medaković (desno).

Tekst i fotografije: Zoran JAKŠIĆ
editing by: Veroljub Milošević

VIDEO-PRIKAZ IZVEDENIH DELA NA KONCERTU:
VEČE SA KLARINETOM, U DOMU VOJSKE SRBIJE

..

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić: IZ MOG INTIMNOG DNEVNIKA. 1. Ispovest 2. Osmeh kroz suze. Solisti na klarinetu Aleksandar Lazović

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić: DVA RASPOLOŽENJA.
1. Seta 2. Razdraganost. Solista na klarinetu Jovana Lađević

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić: DVA KARAKTERNA KOMADA za klarinet i orkestar. 1. Romantična melodija 2. Koncertantni kapričo. Solista na klarinetu Aleksandar Stojanović

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić: PESMA I IGRA za klarinet i orkestar. Solista na klarinetu Aleksandar Lazović

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić: TRIPTIH MOME OCU. 1. Nostalgični valcer 2. Epitaf 3. Humoreska. Solista na klarinetu Aleksandar Lazović

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić: KONČERTINO U g-mollu za klarinet i orkestar. 1. Nostalgični valcer 2. Epitaf 3. Humoreska. Solista na klarinetu Aleksandar Lazović

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić: INTRODUKCIJA, TEMA I VARIJACIJE za klarinet i orkestar. Solista na klarinetu Jovana Lađević

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić: ROMANTIČNI KONCERT U a-mollu za klarinet i orkestar, I stav – Allegro giusto. Solista na klarinetu Ognjen Popović

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić: ROMANTIČNI KONCERT U a-mollu za klarinet i orkestar, II stav – Andante sostenuto. Solista na klarinetu Ognjen Popović

Radivoj Lazić – Vlastimir Peričić: ROMANTIČNI KONCERT U a-mollu za klarinet i orkestar, III Movement: Allegro giocoso. Solista na klarinetu Ognjen Popović

Plakat-Klarinet

Advertisements