Miloš Gerić

NOVA INSTRUKTIVNA LITERATURA ZA KLARINET

Na našim prostorima započelo je objavljivanje jednog izuzetno interesantnog i vrednog materijala za klarinet, koji su pripremila dvojica naših eminentnih pedagoga.

Izvodi iz govora Miloša Gerića, profesora i pedagoškog savetnika – jednog od recenzenata knjiga autora R. Lazića i V. Peričića. TV promocija novih knjiga za klarinet, 31. I 1997. godine.

Radivoj Lazić (1953), dugogodišnji profesor klarineta u Muzičkoj školi “Kosta Manojlović” u Beogradu, čiji su učenici osvojili više domaćih i međunarodnih nagrada, ostvario je opsežan projekat ORIGINALNA KLARINETSKA BIBLIOTEKA – u 26 svezaka! – koji obuhvata kompletan instruktivni materijal potreban učenicima ovog instrumenta u osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi.

Na projektu je sarađivao i kompozitor Vlastimir Peričić (1927), redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti.

Ovaj korpus klarinetske literature – po koncepciji i po obimu je svakako jedinstven u našoj mužičkoj literaturi…

Miloš Gerić, profesor i pedagoški savetnik – recenzent knjiga autora R. Lazića i V. Peričića. MŠ „Stanković“, Beograd, 13. 12. 1997. godine.

Uveren sam da ovaj poduhvat, itekako potreban i koristan za razvoj mladog umetnika, neće ostaviti nezainteresovanog ni jednog klarinetistu – bio on izvođač, pedagog ili učenik, tim pre što je i svetska, a pogotovo naša literatura za klarinet prilično deficitarna. Zato ovaj projekat zaslužuje nesumnjivo svaku pohvalu.

Beograd, 13. 7. 1998.

Miloš Gerić,

profesor klarineta

u MŠ “Stanković”,

pedagoški savetnik

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s