03. VEDRI DANI U MUZIČKOJ ŠKOLI (½)

R. Lazić – V. Peričić: Vedri dani u muzičkoj školi

Vedri dani u muzičkoj školi

Vedri dani u muzičkoj školi, 10 originalnih kompozicija (s klavirskom pratnjom od V. Peričića), progresivno sređenih od elementarnog (prvih 7 komada) do srednjeg nivoa (krajnja 3 dvostavačna komada). Obim: 40 (+14) str. Naslovi na srpsk. i franc. Izdanje Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, Beograd 1996.

Tokom osamnaestogodišnjeg bavljenja klarinetskom pedagogijom, uvek sam imao osećaj nedostatka literature za ovaj instrument. Svako novo izdanje notnog materijala mnogo je radovalo moje kolege i mene, jer je davalo nastavi veliko osveženje. Pedagozi i učenici violine i klavira daleko su u prednosti u odnosu na svoje kolege klarinetiste. Popularnost njihovog instrumenta prati stvaralaštvo i izdavaštvo, što s klarinetom nije slučaj.

Mnogi poznati svetski pedagozi i izvođači u istoriji klarineta bili su ujedno i kompozitori brojnih komada i autori škola za svoj instrument. Pomenimo samo neke: Jozef Ber (1744-1811), Franc Tauš (1762-1817), Žan Ksavije Lefevr (1763-1829), Hajnrih Jozef Berman (1784-1847), Ivan Miler (1786-1854), Ijasent Eleonor Kloze (1808-1880).

Slična ideja je vodila i mene pri stvaranju ove zbirke, kao i želja da dam svoj skromni doprinos klarinetskoj literaturi, s obzirom da je kompozicija, uporedo s klarinetom, bila i ostala moja velika ljubav. Za početak, izdvojio sam deset komada. Svakom komadu i stavu ponaosob početni stvaralački impuls i atmosferu dala je neka srpska narodna pesma. Izvođaču je ostavljena mogućnost da dvostavačne komade svira kako su napisani, il, po potrebi, svaki zasebno.

Radeći na zbirci, pred sobom sam stalno imao učenika, njegove mogućnosti i potrebe u nastavi, a to sve u okviru plana i programa za određeni uzrast. Komadi su različitog karaktera i različitih tehničkih zahteva, poređani približno prema težini. Lakši od njih su, nesumnjivo, pristupačni učenicima niže muzičke škole, dok neki zahtevniji mogu odgovarati srednjoj muzičkoj školi. Komadi ni u kom slučaju nisu rađeni da prikažu kompozitorski virtuozitet, već da budu svrsishodni, lako shvatljivi – “pitki” i da ne stvaraju otpor pri vežbanju. Iz pedagoških razloga, pisani su u klasičarskom ili romantičarskom stilu. Zato ovih “10 komada za klarinet i klavir” smatram i nekom vrstom i koncertnog udžbenika, koji u kombinaciji sa skalama i etidama dobija svoj puni smisao u razvoju mladog klarinetiste.

Pri komponovanju i sređivanju kompozicija, veoma su mi pomogle sugestije prof. Vlastimira Peričića, kao i njegov angažman u pisanju celokupnog klavirskog parta. Ovim putem želim da mu svesrdno zahvalim na pomoći i nesebičnom zalaganju, bez kojeg bi ova zbirka mnogo izgubila.

Zahvaljujem i recenzentima ove zbirke, profesorima Dejanu Despiću i Milošu Geriću, kao i Savezu društava muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, koji je omogućio njeno objavljivanje.

Beograd, 1. avgusta 1995. Autor

Sinovima Željku i Dejanu
i svim mojim učenicima

Advertisements