Vezbe skala II

R. Lazić: Vežbe skale II

Vežbe skala II

Ove Vežbe skala predstavljaju sastavni deo moje škole Učim klarinet, s tim što njihove tri sveske odgovaraju nastavnom programu za II, III i IV razred osnovne muzičke škole, dok se odgovarajuće gradivo skala za I razred već nalazi u svesci škole Učim klarinet I.
Tonski obimi vežbi za skale i akorde u svakoj svesci prilagođeni su opsegu obrađenom u odgovarajućim sveskama škole Učim klarinet II, III, IV (sveska II: do c3, III: do f3, IV: do g3, s tim što je najviši ton u skali uvek njen I, III ili V stupanj).
Vežbanjem skala usklađuje se rad jezika i prstiju, postiže se ritmička, tonska i registarska ujednačenost, razvija se tehnika – tako da je korist od njih mnogostruka. Imajmo u vidu da skale nisu samo monotone vežbe, već se nalaze kao kraći ili duži odlomci u mnogim kompozicijama, naročito u koncertima. Stoga ih treba savesno i prilježno vežbati, a u tempu ići samo do one granice do koje možemo kontrolisati dobar kvalitet tona.
Nadam se da će vam ove Vežbe skala biti od pomoći u savladavanju gradiva i sticanju tehnike, što mi je i bila želja pri radu ne samo na ovim sveskama, već i na svim izdanjima klarinetske literature nabrojanim na zadnjoj strani korica.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s